نحوه اجرای نرم افزار
 
نرم افزار دانلود شده را در کامپیوتر یا لپ تاپ اجرا کنید
پنجره زیر باز خواهد شد
 
مرحله اول
 
مرحله دوم
 
این روش فعالسازی فقط در زمان اولین اجرا انجام می شود و در دفعات بعدی نیازی به اجرای این مراحل نیست
و در اجرای بعدی فقط دکمه Open فشار داده می شود